Projektowanie graficzne

Wykład - prezentacje
  1. Wprowadzenie
  2. Biblioteki_graficzne
Wykład - materiały pomocnicze
LibreOffice - Makra

https://wiki.documentfoundation.org/Macros
https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications#LibreOffice_Base_Handbook
https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/macro/
Java LibreOffice Programming
OpenOffice.org Macros Explained Third Edition