Informacje i materiały dla studentów

Zapraszam na Moodle

W celu pobrania materiałów do wykładu i laboratorium proszę utworzyć konto na platformie Moodle pod adresem http://moodle.student.rknet.pl. Po utworzeniu konta zostaną Państwo zapisani na odpowiedni kurs i przypisani do grupy.

Od 30.03.2020 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie online na platformie Webex,

zgodnie z aktualnym planem lub w terminie ustalonym ze studentami.

Dokładne informacje dotyczące kursu zostaną przekazane pocztą elektroniczną.
Programowanie w języku Python 2
Projektowanie graficzne
Urządzenia i systemy automatyki
Mikrokontrolery
BIOKS
Przemysłowe sieci komputerowe
Cpp 2