Metody numeryczne

Wyniki kolokwium - dzienne

Od 50 pkt. pełne zaliczenie.

Pomiędzy 40 a 49 pkt. zaliczenie warunkowe - uzupełnienie w formie ustnej odpowiedzi.

Wyniki kol. 1 - tylko osoby, które uzyskały zaliczenie

Poprawa w dniu 5.02.2020 (środa) godz. 12.00

Wyniki kolokwium 3 (zaliczenie od 25 pkt)

Wyniki kol. 3

Wyniki kolokwium - zaoczne

Zaliczenie wykładu pod warunkiem zaliczenia laboratorium.

Wyniki kol. 1 wykład - tylko osoby, które uzyskały zaliczenie (max 30 pkt.)

Przykładowe pytania na zaliczenie

Pytania MN

Prezentacje z wykładów

 1. Wykład rozwiązywanie układów równań
 2. Wykład rozwiązywanie równań nielinowych
 3. Wykład aproksymacja i interpolacja
 4. Wykład różniczkowanie
 5. Wykład całkowanie
 6. Wykład iteracyjne rozwiązywanie układów równań

Materiały laboratorium - dzienne

 1. Instrukcja 1 - Wprowadzenie do obliczeń w języku Python
 2. Instrukcja 2 - Rozwiązywanie układów równań liniowych
 3. Instrukcja 3 - Przybliżone metody rozwiązywania równań nieliniowych
 4. Instrukcja 4 - Aproksymacja i interpolacja
 5. Instrukcja 5 - Różniczkowanie
 6. Instrukcja 6 - Całkowanie

Materiały pomocnicze